آکادمی زبان پانیذ


www.PanizAcademy.ir

آمار مرورگر Lynx
نام مرورگر نسخه نمودار تعداد
Lynx 2.8.9
4%
1
Lynx 2.8.8
40%
9
Lynx 2.8.5
54%
12
Lynx -- این رکورد تعداد کل را نشان می دهد. 22