آکادمی زبان پانیذ


www.PanizAcademy.ir

آمار مرورگر Mozilla
نام مرورگر نسخه نمودار تعداد
Mozilla 1.9
77%
14
Mozilla 1.7
11%
2
Mozilla 0.9
11%
2
Mozilla -- این رکورد تعداد کل را نشان می دهد. 18