»چگونگی یادگیری زبان توسط کودکان (بخش دوم)


 

تفاوت a. an و کلمات جمع


اگر روزی ده بار برای کودکتان تکرار کنید که (an)  در ابتدای کلماتی که با حروف صدا دار شروع می شوند و تعداد آن ها یکی است می آید، مطمئن باشید که در روز دهم کودکتان بدون اینکه منظور شما را درک کرده باشد در چشم هایتان نگاه می کند و می گوید: فکر می کنم که بیشتر دوست دارم نقاشی بکشم تا اینکه انگلیسی یاد بگیرم!

تنها راه آموزش این تفاوت تکرار و تمرین است. نیازی نیست کودک شما بداند که چرا در ابتدای بعضی از کلمات حرف a و در ابتدای برخی  دیگرan می آید بلکه تنها او باید بداند که به عنوان مثال یک سیب an apple است. همین برایش کافی است. برای ابتکار از همان ابتدا که کلمات را به او آموزش می دهید به صورت  جمع و یا مفرد آن ها را نام ببرید. اگر یک سیب به او نشان می دهید بگویید an apple  و اگر 2-3 یا یک سبد سیب به او نشان می دهید بگویید Apples .ما از پدر مادرها خواهش می کنیم که وقتی به کودکتان کلمه ای را می خواهید بیاموزید به او نگویید: « سیب میشه apples یه دونه سیب میشه an apple حالا تو بگوکودکان در برابر این رفتار شما واکنش منفی نشان داده و کلمه را نه تنها تکرار نمی کنند بلکه یاد هم نمی گیرند.


به جای این کار در حالی که یک سیب را که در دست دارید بو کنید یا تکان بدهید یا بچرخانید یا هر کار بهتری که با توجه به موقعیت به ذهنتان می رسد انجام دهید و بگویید: an apple سپس ظرف سیب ها را برداشته یا با دست نشان دهید و بگویید: apples یا در مورد هلو می توانید a peach و peaches را به کار ببرید. هیچ گاه وقتی کودکان از اصطلاح a apple استفاده می کند نگویید: « نه! an apple بلکه حرف او را تایید کرده و بگویید: « بله an apple و an را با تاکید بیشتری تلفظ کنید. اگر چند بار به همین طریق کلمات را برایش تلفظ کنید به مرور او با دیدن یک سیب از an apple استفاده کرده و با دیدن چند سیب apples را به کار می برد.


اساس یادگیری در کودکان باید از طریق بازی باشد معما، جدول، پازل جزو بازی هایی است که می توانید برای آموزش زبان انگلیسی به کودکتان از آن ها استفاده کنید. البته استفاده از جدول  و پازل را در مقاله بعد توضیح می دهیم. چیزی که شما نیاز دارید کمی خلاقیت است.


ارسال شده در دوشنبه 16 فروردین 1395 ساعت 12:39 قبل ‏از ظهر توسط info


{ بازگشت }