»جملات کوتاه


You are very kind

شما خیلی مهربان هستی

Don`t trouble yourself 

به خودتان زحمت ندید (زحمتتون میشه)

Let me help you

بذارید کمکتون کنم

Let me tell you

بذارید بهتون بگم

What about

در چه موردی

Do you need help

کمک نیاز دارید

Yes,please

بله لطفا (بله ممنون میشم)

No,thank you

نه متشکرم

Do you know

آیا میدونید

I don`t know

من نمیدونم (اطلاعی ندارم)

Pardon me 

معذرت میخوام (ببخشید)

Excuse me 

ببخشید 

Stay a little

کمی بمونید ( یکم بمونید بعد برید)

Sit down 

بنشینید

That`s good

خوبه

Is it true

آیا راسته

Come here

بیاید اینجا

Come near

بیاید نزدیک

 

 


ارسال شده در یکشنبه 29 مهر 1397 ساعت 4:40 بعد از ظهر توسط shabani


{ بازگشت }