آکادمی زبان پانیذ


www.PanizAcademy.ir

 

 

 

معمابرای این که در یادگیری زبان انگلیسی به کودکان کمک بیشتری بکنیم بهتر است روش های مبتکرانه و جدیدی را به کار ببریم.
1-
ساختن معما کار ساده ایست آن هم برای کودکان به این نمونه توجه کنید:


You can sit on it!! What is it؟
It’s white; you can eat it with bread in the morning What is it؟


اجازه بدهید همین سوال های ساده ذهن کودک شما را به سمت کلماتی که می داند ببرد. اگر در جواب سوال دوم شیر را نام ببرد معلوم است که سفید بودن و خورده شدن در صبح را متوجه شده پس یک بار دیگر سوال را تکرار کنید و این بار روی خوردن با نان تاکید بیشتری بکنید .

 ادامه مطلب

تاريخ انتشار : دوشنبه 16 فروردین 1395
موضوعات: باشگاه اولیا ،
برچسب ها: معما، روشهای آموزش به کودکان، مادران مدرس ،