آکادمی زبان پانیذ


www.PanizAcademy.ir

نتایج نظرسنجی
خدمات آموزشی آکادمی زبان پانیذ را چگونه ارزیابی می کنید؟
بسیار خوب - 46 (50%)
50%
خوب - 17 (18%)
18%
متوسط - 5 (5%)
5%
ضعیف - 7 (7%)
7%
بسیار ضعیف - 16 (17%)
17%
مجموع آرا: (91)
فرم ثبت نظر
نظرسنجی های دیگر