آکادمی زبان پانیذ


www.PanizAcademy.ir

نتایج نظرسنجی
خدمات آموزشی آکادمی زبان پانیذ را چگونه ارزیابی می کنید؟
بسیار خوب - 46 (52%)
52%
خوب - 16 (18%)
18%
متوسط - 5 (5%)
5%
ضعیف - 6 (6%)
6%
بسیار ضعیف - 14 (16%)
16%
مجموع آرا: (87)
فرم ثبت نظر
نظرسنجی های دیگر